3 dôvody, prečo si vybrať nás

Osvedčenie

o zápise do zoznamu správcov bytových domov

Certifikát

Bisnode - Hodnotenie dôveryhodnosti A

Referencie

Prezrite si našu prácu nižšie

Naša správcovská, s.r.o.

  • „Naša“ spoločnosť už dlhodobo pôsobí v oblasti výkonu správy bytových domov. Využite našu ponuku so spravovaním Vášho bytového domu a preneste starosti na nás.
  • Zabezpečíme Vám, aby ste v čo najmenšej miere vnímali povinnosti vyplývajúce z vlastníctva, prispejeme k príjemnému bývaniu, korektne a transparentne na samostatnom účte budeme hospodáriť s Vašimi finančnými prostriedkami, o ktorých si sami rozhodujete.
  • Dokumenty na stiahnutie:
    VZOR Zmluva o výkone správy

Máte na nás otázku? Kontaktujte nás

Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov

Certifikát Bisnode - Hodnotenie dôveryhodnosti A

Dokumenty na stiahnutie:
Report z aplikácie Gno sus spoločnosti Bisnode Česká republika, a.s.

Sme členom

Naše služby

Domy spravujeme na základe zmluvy o výkone správy alebo mandátnou zmluvou, uzatvorenou so spoločenstvom vlastníkov

Štandardné služby

zriadenie samostatného bankového účtu

zabezpečenie služieb spojených s užívaním a prevádzkou domu

vykonávanie pravidelných obhliadok domu

navrhovanie plánu opráv a údržby domu

výpočet výšky mesačných preddavkov

vedenie kompletnej ekonomickej agendy vrátane ročného vyúčtovania

zabezpečenie údržby a opráv domu

zabezpečenie revízií a odborných prehliadok

vedenie technickej dokumentácie domu

zabezpečenie cenovej a vecnej kontroly nakladania s finančným prostriedkami v súčinnosti so zodpovedným zástupcom vlastníkov, resp. dozornou radou

zabezpečenie vymáhania nedoplatkov vrátane uplatnenia záložného práva v prospech vlastníkov

Nadštandardné služby

vypracovanie podkladov súvisiacich so založením spoločenstva vlastníkov bytov

posúdenie a návrhy využiteľnosti spoločných priestorov domu

spracovanie podkladov na úpravu existujúcich alebo nových nájomných zmlúv

príprava podkladov na podanie návrhov na súd a ich následné vymáhanie

zabezpečenie všetkých činností súvisiacich s prestavbami, nadstavbami a modernizáciou domu

zabezpečenie rekonštrukčných a upratovacích prác v byte

„Naša“ obnova bytových domov.

portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio

Cenník našich služieb.

Cena za správu je dohodou.
Neváhajte nás kontaktovať. Radi pre Vás pripravíme cenovú ponuku

Cenník na stiahnutie

*Cenník je platný od 1.1.2021

Máte otázky?

Neváhajte nás kontaktovať.

* Nebudeme Vás spamovať.